Upozornění

Naše přípravky přinášejí pomoc z přírody.

Obsažené byliny ve výrobcích přispívají k správné vyváženosti a přirozené funkci těla při rozličných obtížích.

Platné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, zakazuje uvádět na obalech doplňků stravy jakákoliv tzv. "zdravotní tvrzení" kromě těch, která schválí přímo Evropská Komise nebo Evropský úřad pro bezpečnost potravin. „Zdravotním tvrzením“ se v Nařízení rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že se jedná o léčebné účinky.

Firma Hemann,s.r.o , vždy uváděla pravdivé informace na základě odbornosti s jakou byly výrobky vyvíjeny a vyrobeny, na základě výzkumů, kterými byly výrobky podrobeny, na základě spolupráce s odborníky v oboru, na základě odborných časopisů, odborných publikací, aj. Některé citace, které v minulosti byly dovoleny, především u léčivých bylin, se již nesmí používat.

Firma Hemann má zájem na tom, aby jste dostali co nejvíce pravdivých informací o výrobcích a současně musí respektovat příslušný zákonný předpis.

Na stránkách firmy Hemann bude docházet ke změně v popisech výrobků, nemění se jejich obsah ani koncentrace, ani kvalita ani účel, ke kterému byly vyvinuty a vyrobeny, vše zůstává v tomto směru stejné.

Více informací o léčivých účincích bylin, než můžeme vzhledem k legislativě EU napsat u příslušných výrobků, se dočtete v herbářích, odborné literatuře, lékopisech, učebnicích.

Informace uváděné z literatury a z herbářů na stránkách firmy Hemann, s. r. o byly reprodukovány podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně firma Hemann,s.r. o, nepřebírá odpovědnost za škody jakéhokoli druhu přímo či nepřímo použitím údajů ze stránek firmy Hemann, s. r. o. Informace, vyskytující se na těchto stránkách uváděné z literatury a z herbářů jsou určeny pro zájemce a k dalšímu vzdělávání. Nemohou nahradit pokyny vašeho lékaře, kterého při podezření na chorobu doporučujeme navštívit