Stanovisko k nutričním doplňkům Yucca shidigera 98,5 %

Kořen z rostliny rostoucí v Severní a Jižní Americe, zvané Yucca shidigera, obsahuje řadu látek, které jsou z biochemického hlediska charakterizované jako saponiny. Jde převážně o triterpenové a steroidní saponiny, které se ve střevě vstřebávají jen z menší části, z podstatné části zůstávají ve střevě nevstřebány. Proto se jejich hlavní efekt projevuje v oblasti zažívacího traktu, ale konkrétní důsledky jsou daleko širší.

Saponiny jsou látky přítomné v řadě rostlinných druhů, jen pro upřesnění možno uvést, že je zde řazena i řada tzv. ginsengoidů, obsažených ve známém ženšenu. Většinou se však vyskytují v koncentraci 8-10 %, hodnocený kořen z Yuccy shidigery jich však má podle předložených dokladů více než 30 %.

Ke konkrétnímu účinku těchto saponinů na lidský organizmus. Především nutno konstatovat, že mají antioxidační účinek, který se projevuje v celém organizmu, konkrétně existují údaje o snížení množství volných radikálů v kardiovaskulárním systému, tedy v cévách a v srdci, dále je tento efekt prokazatelný v játrech. Antioxidační účinek je vlastně mimo jiné potencován tím, že saponiny napomáhají vstřebávání dalších přírodně se vyskytujících a potřebných látek s antioxidačním efektem, flavonoidů (známých v široké veřejnosti spíše jako bioflavonoidy). O nepříznivém účinku tzv. volných radikálů na řadu orgánových systémů u člověka je již dostatek důkazů. Proto přítomnost látek, které tyto volné radikály „zháší“ znamená pozitivní stav, který preventivně napomůže ke zlepšení zdraví člověka a mimo jiné také k prodloužení jeho života.

Saponiny jsou používány přírodě a v našem životě k úpravě některých kvasných procesů. Mezi jiným omezují tzv. hnilobné procesy ve střevě živočichů, které vedou k tvorbě látek, nepříznivě ovlivňujících činnost organizmu. U člověka jsou takového stavy na příklad při některých zánětlivých onemocnění střeva, ale také u nemocných s jaterní cirhózou. Nicméně řada osob i bez těchto chorob má změněnou t.zv. střevní mikroflóru a i zde je popisován příznivý efekt saponinů.

S úpravou střevní mikroflóry dochází k lepšímu vstřebávání řady nutrientů, potřebných pro normální a správnou funkci řady systémů, mezi jiným také imunitního systému. V poslední době se objevila řada prací, které prokazují zřetelné zlepšení imunitního stavu po normalizaci, nebo alespoň zlepšení střevní mikroflóry u člověka, navozené různým způsobem, tedy také pomocí saponinů.

Saponiny napomáhají snížení cholesterolu v krvi, zejména frakce o nízké hustotě (tj. LDL-tzv. „špatný cholesterol“), zatímco při podávání přípravků z yuccy se cholesterol o vyšší hustotě (HDL-tj. tzv. „dobrý cholesterol“) zvyšuje. Tento efekt spolu s aktivním účinkem saponinů na cévní stěnu podporuje zpomalení rozvoje sklerotických změn, zejména o sob s vyšší hladinou cholesterolu.

Mimo účinek na cholesterol napomáhají saponiny k rovnováze mezi dvěma systémy ovlivňujícími srážení krve u člověka, tj. prostacykliny a tromboxany. Jejich nerovnováha vede ke sklonu se zvýšeným rizikem tvorby trombů, tedy ve svých důsledcích u poškozených cév k vyššímu riziku srdečních a mozkových cévních příhod. V běžné lékařské praxi ovlivňujeme tuto nerovnováhu podáváním malé dávky acetylosalicylové kyseliny (přípravky Aspirin, Anopyrin, Acylpyrin a pod.). Zcela bez rizika nepříznivých vedlejších účinků, které se někdy i u této malé dávky aspirinu mohou objevit, je možno obdobného efektu dosáhnout i pomocí yuccy.

Podobně, jako pozorujeme snížení cholesterolu, dochází vlivem saponinů i k zpomalenému vstřebávání cukrů, takže se vlastně snižuje tzv. glykemický index. Právě snížením glykemického indexu je popisován příznivý vliv saponinů u diabetiků, zejména diabetiků 2. typu.

Je možno ještě vypočítávat jiné příznivé účinky, které mají saponiny na člověka, jednalo by se ale o dosti dlouhý rozbor. Na druhé straně je nutno si uvědomit, že se jedná o látky přírodního charakteru, kde není popisován u člověka žádný nepříznivý efekt. Je také pravda, že tyto látky jsou přítomné nejen v hodnoceném přípravku z yuccy, ale i v řadě jiných rostlinných produktů, jako na př., v sóji, špenátu, chřestu, rajčatech lístcích zeleného čaje a v řadě dalších rostlinných produktů. Otázka je proto jiná - zda jsme schopni zkonzumovat takové množství těchto přírodně se vyskytujících látek, abychom si zajistili dostatek všech potřebných látek. Znamená to ale denní konzumaci téměř 1 kg zeleniny a ovoce, podle některých odborníků na výživu dokonce více. Pro jedince, kteří nejsou vegetariány může být tento způsob změněné výživy spojený s řadou zažívacích potíží. Proto, pokud nechceme zásadně měnit svoje stravovací návyky, je velmi vhodné z výše uvedených důvodů tyto či obdobné přípravky požívat ve formě nutričních doplňků. Tím napomůžeme odstranit, nebo alespoň výrazně snížit negativní vliv nevhodného způsobu života a s tím spojených nevhodných stravovacích návyků. Můžeme tak zlepšit svůj zdravotní stav, můžeme napomoci k prodloužení našeho života.

Základem jak při používání přípravků z yuccy, nebo jiných je změna životního stylu a změna stravovacích návyků, přípravky z yuccy nebo jiné, mají být jen doplňkem tam, kde z řady důvodů nemůžeme pravidelně a trvale konzumovat dostatečné množství zeleniny a ovoce, třeba pro existenci řady dyspeptických potíží. Velkou chybou by byla jen konzumace různých nutričních doplňků, třeba velmi účinných, ale bez zásadní a trvalé úpravy režimu.

doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc.