Energie pro život a GVARANAL - guaraná

Guarana je tropická rostlina Paulinia cupana, event. jiné varianty Paulinie (P. sorbilis, P. pinnata, P. elegans, P. macrophylia a pod.). Charakteristickým znakem jejich plodů (semen) je poměrně vysoký obsah kofeinu, většinou 3,6%, a to ve formě guaraninu, který má určité odlišnosti, týkající se rychlosti vstřebávání a účinku obsažených látek. Mimo to obsahují další aktivní komponenty, jako na př. theophyllin, používaných dlouho v medicíně a také řadu jiných látek.

Ve 100 g semen jsou následující komponenty: 73,1 g voda, 0,94 g bílkoviny, 0,03 g tuk, 24,7 g sacharidy, 0,9 g minerální látky, zejména vápník, fosfor a také 30 mg železa.Energetická hodnota ve 100 g je 435 kJ ( 102 kcal ).

Guarana byla zejména v jižní Americe dlouho známá jako tonizující prostředek, do Evropy se na př. dostala jako guaranová pasta. Její použivání bylo rozšířené v různých úpravách a při různých příležitostech.

Výhoda této přírodní formy kofeinu je v tom, že se pomaleji vstřebává, ale jeho účinná hladina se v krvi a v tkáních udržuje poměrně dlouhou dobu. Tím se zmenší vedlejší účinky,které jsou často po kofeinu pozorovány, tj. na příklad bušení srdce, event. u některých jedinců pocit překyselení žaludku a podobně. Proto přípravek s těmito vlastnostmi je vhodný pro dlouhodobou stimulaci centrální nervové soustavy. Dochází tak na příklad k lepší psychické koncentraci, ke snížení pocitu únavy jak fyzické, tak psychické a to se všemi důsledky. Důležitým projevem je také snížení pocitu hladu, což je vlastní řadě látek s centrálně stimulujícím účinkem.

Není nutné vyjmenovávat všechny event. všechny pozitivní vlastnosti guarany, odvíjející se většinou ze zmíněného centrálně stimulačního účinku. Výhodou proti kofeinu obsaženém v kávě či jiných nápojích, charakterizovaných často jako energetické nápoje je právě dlouhodobost stimulačního účinku a minimální množství nežádoucích vedlejších projevů. Přitom množství kofeinu, které se uvolní na příklad z přípravku GVARANAL při jedné dávce, nepřesáhne množství kofeinu obsaženého v 1/3 - 1/2 šálku běžně používané kávy. I z tohoto je patrné, že obavy z požití většího kvanta kofeinu nemusí mít ani osoby se srdečními ani žaludečními potížemi

.
Je tedy možno sumarizovat, že použití GVARANALU je možné i u osob, které se jinak obávají konzumace kávy z různých zdravotních důvodů. U naprosté většiny z nich může být dosaženo centrálně povzbudivého efektu s menším množstvím tohoto přírodně se vyskytujícího kofeinu. Tím se vlastně rozšiřuje paleta stimulačních prostředků s minimálními vedlejšími účinky.

Toto stanovisko bylo zpracováno na požadavek společnosti HEMANN k upřesnění rozdílu mezi kofeinem v běžně používané formě a guaranou.

Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc.