Vyhledávání


Sledování zásilky

Hemann na Facebooku

 

Koenzym Q10  se stará především o energetický metabolismus, tj. ovlivňuje všechny biologické funkce, např. obnovu tkání, imunitní systém, dýchání, reprodukční funkce apod. Umožňuje produkci až 95% energie pro potřebu organismu, s přibývajícími léty však jeho tvorba klesá a tento pokles se stále zrychluje. Narušení tvorby buněčné energie v důsledku snížení hladiny koenzymu Q10 vede nejdříve k poruchám na buněčné úrovni a následně může vyústit v poškození funkce některých orgánů, případně i celého systému. Proto je třeba koenzym Q10 doplňovat ve formě potravinových doplňků. Snížená hladina koenzymu Q10 byla pozorována u některých typů rakoviny, např. prsu a pankreatu. Dobrých výsledků bylo dosaženo při použití tohoto prostředku u rakoviny konečníku a plic.

 

Ženšen (panax ginseng ), rostlina – výjimečný adaptogen, který zvyšuje fyzickou a duševní odolnost vůči škodlivým vlivům prostředí a znovu nastoluje optimální rovnováhu životních funkcí. Chrání organismus před vyčerpáním, udržuje správnou funkci orgánů i orgánových systémů, udržuje dobrou krvetvorbu, vyrovnává ženskou i mužskou hormonální aktivitu.


Statiny

Bylo prokázáno, že pacienti léčení statiny ( léky ke snižení cholesterolu- pozn. redakce) měli při vyšetřeních snížené hladiny koenzymu Q10. Statiny blokují HMG-CoA-reduktázu (3-hydroxy, 3-metyl glutaryl koenzym A reduktázu), klíčový enzym při endogenní syntéze cholesterolu. Avšak zablokováním syntézy cholesterolu je blokována i endogenní syntéza Q10 využívající týž enzym. Pokles hladin Q10 byl široce demonstrován na pacientech léčených statiny a v plasmě a tkáních laboratorních zvířat.
 

Q10 a neplodnost mužů

Byla nalezena signifikantní korelace mezi Q10 a počtem spermií v seminální plazmě a inverzní korelace mezi ubichinolem a hladinami hydroperoxidu v seminální plazmě i seminální tekutině. Byl nalezen inverzní vztah mezi poměrem ubichinol/ubichinon a procentem abnormálních spermií. Navíc nízký poměr ubichinol/ubichinon byl prokázán u pacientů s idiopatickou asthenozoospermií a astenozoospermií asociovanou s varikokélou v porovnání s kontrolami. Oba nálezy opravňují k myšlence léčit podobné případy exogenním podáním Q10. Efekt Q10 na mobilitu spermií in vitro prokázali Lewin a Lavon. P.

 

pomocí pRSo 3.03 pro HEMANN s.r.o. vyrobilo MrijaStudio 2009